ÇEVSAM, Dünya Çevre Günü Dolayısıyla Söyleşi Gerçekleştirdi

Yazar: cevsam2021 | Tarih: 8 Haziran 2022

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM), 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla ‘Yeşil İklim Söyleşileri’ gerçekleştirdi.

OMÜ Youtube kanalında gerçekleştirilen söyleşinin açılışını yapan Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Dünya Çevre Günü'nün temasının "Gezegenimize Yatırım Yapın”, “Tek Dünya”, “Sürdürülebilir ve Doğayla Uyum İçinde Yaşamak” olduğunu belirtti. Ardalı, yeşil yaklaşımla sürdürülebilir ve yaşanabilir bir gelecek için harekete geçerek yenilik yapmalıyız ve bunları uygulamamız gerektiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Ardalı, iklim değişikliğinden ormansızlaşmaya, su probleminden plastik kirliliğine, canlıların soylarının tükenmesinden kaynakların kıtlığına kadar pek çok çevre problemi ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Ardalı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Friends of the Earth'ün raporuna göre insanlar 30 yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 50'den daha fazla doğal kaynak kullanıyor. Recycle Now, şimdiye kadar insanlar tarafından üretilen tüm plastik atıkların yaklaşık yüzde 80'inin hala çevrede olduğunu ifade ediyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre, insanlar her yıl yaklaşık 400 milyon ton plastik atık üretiliyor. 2050 yılına kadar, birincil plastik üretiminin 34 milyar tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Çevre Programı, "Plastik akışını yavaşlatmamız gerekiyor ancak plastik atıklarımızı yönetme şeklimizi de iyileştirmemiz gerekiyor" diyor. Birleşmiş Milletler'e göre ise Dünyadaki atık suyun yüzde 80'i arıtılmadan veya yeniden kullanılmadan ekosisteme geri dönüyor. Evsel atık sularının yaklaşık yüzde 44'ü dünya genelinde güvenli bir şekilde arıtılmıyor ve içme suyu kalitesi doğal döngüye karışan pek çok toksik maddenin etkisiyle değişiyor ve bazen arıtmanın da mümkün olmadığı için bu kirleticilere maruz kalınıyor.”

İklim değişikliğinin bazı önemli çevre kirliliği biçimleriyle (örneğin, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği, radyoaktif kirlilik, ışık kirliliği, termal kirlilik vb.) ilişkili olduğu ifade eden Ardalı, çevre kirliliği ve iklim değişikliği konusu uluslararası bir endişe haline geldiğini belirtti. Ardalı, acilen harekete geçmemiz gerektiğini belirterek tüketim-üretim alışkanlıklarımızı değiştirmek, döngüsel ekonomi ve yeşil yaklaşım ile harekete geçmenin önemli olacağının altını çizdi.

Söyleşide; OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Omca Çobanoğlu, ekoloji okuryazarlığın bir üst seviyede toplumsal okuryazarlık olduğunu, eğitimin bilinçlendirme ve farkındalık yaratmada önemine değinerek çevre kirliliğine karşı harekete geçebilme aşamalarını anlattı.

Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Burcu Müderrisoğlu, Kentsel Dirençlilik ve Çevre adlı konuşmasında kent dokusunun yeşil yaklaşım yöntemleriyle şekillendirilmesi gerektiğini belirterek “Dünyanın büyük bir nüfusunun kentlerde yaşamaya başladı, günümüzde kentler alan ve nüfus bakımından büyürken, karşı karşıya bulundukları tehlikeler ve riskler de artmaktadır. Ancak kentler sadece risklerin değil, aynı zamanda kaynakların, yatırımların, altyapının, sosyal ağların ve yeniliklerin de odağıdır. Ayrıca kararlı ve donanımlı, bilgiyi uygulamaya geçirebilen yönetim de çok önemlidir.” diye konuştu.

Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Melda Genç, Biyomimikri konusunda örnekler vererek doğanın döngüsüne benzer insan yaşamının şekillendirilmesinin önemini belirtti. Genç, doğayı taklit etme sanatının çevre problemlerinin ve iklim değişikliği sorunlarının çözümünde yeşil yaklaşım olarak imdadımıza yetişebileceğini söyleyerek konuşmasını tamamladı.

Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz ise “Kırılgan ekosistemlerin belirlenmesinde bozulan veya risk altında olan alanlardaki türlerin bolluk ve çeşitliliğindeki değişimler belirlenmelidir ve geliştirilecek endeksler ekosistemlerin daha iyi korunması ve sürdürülebilir yönetimi ile ilgili kararların iyileştirilmesine yardımcı olacaktır.” dedi.

Program sonunda ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Ardalı, konuklarına ve teknik destek veren İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Onur Şen’e teşekkür etti. Ardalı, ÇEVSAM ve Proje Geliştirme Ofisi tarafından 24-26 Ekim 2022 tarihinde Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın destekleriyle düzenlenecek “Cooperation for Climate and Green Deal Symposium”a davet etti ve Çevre Günü vesilesiyle hep birlikte Dünya için işbirliği yapmalım dedi.

https://www.youtube.com/watch?v=a9Pag5NKbyc