Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit /SAMSUN

Bizi Tanımak İster misiniz?
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca “ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi “ 22 Ekim 1990 tarihinde kurulmuştur. Merkezinin kuruluş amacı, çevre sorunlarını bilimsel olarak belirlemek çözüm yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak, kamu ve özel kuruluşların çevre sorunları ile ilgili başvurularını ele almak, bunlar üzerinde araştırma yapmak ve yaptırmak çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Duyuru & Haberler
2018 yılından itibaren “Sıfır Atık Projesine” dâhil olarak çevre ve atık yönetimi seferberliği başlatan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), bu kapsamda yaptığı çalışmaların karşılığını alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Sıfır Atık...
ÇEVRE VE KADIN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) iş birliğinde, dijital ortam üzerinden düzenlenen “TR 83 Bölgesi Kaynak Verimliliği Çalıştayı”, OMÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı’nın moderatörlüğünde...
Dünya Çevre Günü her yıl 5 Haziran’da kutlanmaktadır ve Birleşmiş Milletler’in çevremizi korumak için farkındalığı ve eylemi teşvik eden başlıca aracıdır. Bu yılın teması biyolojik çeşitlilik, hem acil hem de...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit /SAMSUN
yuksel.ardali@omu.edu.tr
0362 312 1919