Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit /SAMSUN
Bizi Tanımak İster misiniz?
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca “ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi “ 22 Ekim 1990 tarihinde kurulmuştur. Merkezinin kuruluş amacı, çevre sorunlarını bilimsel olarak belirlemek çözüm yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak, kamu ve özel kuruluşların çevre sorunları ile ilgili başvurularını ele almak, bunlar üzerinde araştırma yapmak ve yaptırmak çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Duyuru & Haberler
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) iş birliğinde, dijital ortam üzerinden düzenlenen “TR 83 Bölgesi Kaynak Verimliliği Çalıştayı”, OMÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı’nın moderatörlüğünde...
  ‘‘SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAYİ VE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAMPANYASI’’ PROJESİ Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 2017/394-372 no’lu “ENV.net Batı Balkanlar ve Türkiye için AB’nin Politika Gündemi’nde Çevre Portföyünü Etkinleştirme” Projesi uyarınca uygulanacak...
Samsun Büyükşehir’den Çevre Dostu Çalışma Samsun’un ilk Sıfır Atık Belgesi’ni alan Büyükşehir Belediyesi, yıllık 10 bin 335 ton atığın geri dönüşümünü sağlayarak 30 bin evin ihtiyacını karşılayabilecek enerji elde ediyor....
Dünya Çevre Günü her yıl 5 Haziran’da kutlanmaktadır ve Birleşmiş Milletler’in çevremizi korumak için farkındalığı ve eylemi teşvik eden başlıca aracıdır. Bu yılın teması biyolojik çeşitlilik, hem acil hem de...
Tema İşbirliği İle AB ENV.net Projesi’nin Kazananları Belli Oldu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit /SAMSUN
yuksel.ardali@omu.edu.tr
0362 312 1919